Wat is dendrologie?

M.a.w. de bestudering van de boom. Dendrologen houden zich bezig met de bestudering van bomen en heesters. Het op naam brengen, het bekijken van bloem, blad, schors, groeiwijze...

Een boom staat natuurlijk in relatie met een heel biotoop van grassen, kruiden , zoogdieren, vogels, insecten…. Een boom bekijken zonder het hele plaatje te bekijken is dan ook onzin: heel de natuur krijgt de aandacht van de dendroloog.